پایان نامه های ارشد

کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری-پایان نامه …

تکه هایی از این پایان نامه : مقدار ولتاژ نامی سیستم و امپدانس خطوط تمام شین های سیستم مورد مطالعه دارای ولتاژ یکسان بوده و در واقع در بخش انتقال هیچ گونه ترانسفورماتوری وجود ندارد. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه در مورد:کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه : دانلود از سایت منبع جزئیات عملکرد کنترل کننده بلوکی که در همه شبیه سازی ها مورد بهره گیری قرار می گیرد،بلوک کنترل توان حقیقی وموهومی از طرف منبع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه : مشخصات واحد تولید بادی واحد تولید بادی که در واقع یک  مزرعه بادی می باشد ، شامل 60 توربین بادی با توان  5/1 مگاواتبرای هریک ازآنها می باشد،که ادامه مطلب…

By 92, ago